Udfordringer ved de nye PKU-kort (neonatal screening prøvetagningskort)

Her finder du svar på hyppige spørgsmål vedrørende de nye PKU-kort.

Se også vejledningen: Sådan tages hælblodprøven.

Filterpapiret suger dårligere, og der er brug for mere blod

De nye PKU-kort indeholder filterpapir, som opsuger blodet lidt langsommere end filtrerpapiret i de gamle kort. Vi er dog nødt til at bede om mere blod end tidligere (fem cirkler), da der kommer flere og flere analyser til screeningsprogrammet.

Hvis det er svært at få papiret gennemvædet, kan man evt. anvende kapillærrør (UDEN tilsætning) ved prøvetagning.

Er det ok at tilsætte blodet på bagsiden af kortet?

Nej. Det er vigtigt, at blodet bliver påsat forsiden af kortet for at opnå den bedste gennemvædning af filterpapiret. Hvis filterpapiret ikke er gennemvædet, betyder det, at vi får for lidt blod, når vi udstanser til prøveanalyser.

Gør det noget, at gennemblødningen er forskudt for den optegnede cirkel?

Nej, det gør ikke noget. Prøverne bliver udstanset manuelt, dvs. det er lige meget, hvor på kortet blodet er påsat, så længe der er et tilstrækkeligt areal af gennemvædet papir.

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan bestille prøven elektronisk?

Jeres rekvirentkode skrives sammen med hospitalsnavn i feltet ”hospital”. Man kan med fordel printe en label til dette felt. Bemærk - dette er kun en nødløsning, indtil I får den elektroniske bestilling på plads.

Skal vi indsende dokumentation for den elektroniske bestilling?

Nej. I skal ikke vedlægge sedler med resterne af labels udskrevet fra jeres system, lister over bestillinger mm. Ud fra jeres label påsat kortet (i feltet ”Glasnummer”) kan vi koble prøvesvar sammen med bestilling. Det er vigtigt, at labels er printet ordentlig, sådan at de kan aflæses. Mangler der numre på den printede label, skal I lave en ny - ellers kan den ikke læses i vores system.