VIGTIGT. Vi laver screening af nyfødte, som vi plejer som en del af akutberedskabet. 
Det er meget vigtigt, at alle prøver bliver taget 48-72 timer efter fødslen og sendes til os som hasteprøver.
VIGTIGT. Vi laver screening af nyfødte, som vi plejer som en del af akutberedskabet.
Det er meget vigtigt, at alle prøver bliver taget 48-72 timer efter fødslen og sendes til os som hasteprøver.

Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning

NYT TIL SUNDHEDSPERSONALE
Øget fokus på hurtig transport af PKU-prøver
Det er mindst lige så vigtigt at få PKU-kortet hurtigt frem til neonatalscreeningen på SSI, som det er at tage prøven på det rigtige tidspunkt. 
Læs mere om, hvordan I kan sikre hurtig transport af PKU-prøver.

NYT TIL SUNDHEDSPERSONALE

Øget fokus på hurtig transport af PKU-prøver
Det er mindst lige så vigtigt at få PKU-kortet hurtigt frem til neonatalscreeningen på SSI, som det er at tage prøven på det rigtige tidspunkt.
Læs mere om, hvordan I kan sikre hurtig transport af PKU-prøver.

Temaer