Skift til nye PKU-kort (neonatal screening prøvetagningskort)

Inden for få måneder bliver det nuværende PKU-kort udskiftet med et nyt, hvor prøven også skal bestilles elektronisk. 

Der er to væsentlige ændringer ifm. det nye PKU-kort:

  1. Prøverne skal bestilles elektronisk inden de sendes til Statens Serum Institut (SSI), og etiketten fra prøvetagningsblanketten (glasnummeret) skal sættes i det markerede felt. Der er ikke længere fortrykt rekvirent på kortene, da dette automatisk kommer til at fremgå af jeres elektroniske bestilling.
  2. Fødselstidspunkt, prøvetagningstidspunkt samt hospital skal skrives på kortet.

Hertil kommer at selve filterpapiret er limet fast på en anden måde. Det skal forhindre, at det falder af indsendelseskortet. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at bruge papirklips, tape, hæfteklammer m.m. for at få filterpapiret til at sidde fast.

NB: Hvis barnet ikke har fuldt cpr-nummer, udfyldes de fire sidste cifre ikke.

Det nye PKU-kort (forside og bagside):

Billeder af det nye PKU-kort 


Klik her for at se PKU-kortet i en større udgave (PDF).

Klik her for at se korrekt udfyldt PKU-kort (PDF).

Hvorfor disse ændringer?

Ved at bestille elektronisk, kan vi se at en prøve er taget og er på vej, og vil derfor hurtigere opdage hvis en prøve forsvinder under forsendelsen (I skal dog stadigvæk holde øje med, at I får svar tilbage fra alle prøver). Derudover bliver det lettere, at få analysesvaret ført elektronisk direkte tilbage i jeres system, sådan at I kan slippe for papirsvar. Ca. halvdelen af hospitalerne laver allerede i dag elektroniske bestillinger.

Oplysningerne om fødsels- og prøvetagningstidspunkt skal bruges til at forbedre screeningen. Det giver os mulighed for på sigt at lave referenceværdier for forskellige markører og profiler ud fra barnets præcise alder. Det er stadig vigtigt, at prøven bliver taget mellem 48-72 timer efter fødslen.

Er det nødvendigt at udfylde oplysninger på kortet, når man også gør det digitalt?

Kortet skal udfyldes med demografiske data, ligesom I altid har gjort. Det udgør en ekstra sikkerhed for at prøver ikke bliver ombyttet. Det sikrer også at vi har information om hvem barnet er, hvis det skulle ske, at de digitale systemer svigter.

For mange af de sygdomme, vi screener for, er det afgørende for barnet, at det kommer hurtigt i behandling. Derfor er det vigtigt at vi undgår forsinkelser pga. manglende information på kortet. Mange hospitaler bruger fortrykte labels med information om mor og barn, og det må I fortsat gerne gøre.

Hvordan bestiller man elektronisk?

Hvis I er et af de hospitaler, der ikke i dag bestiller elektronisk, kontakter vi jeres It-afdeling for at sikre, at jeres system er sat op til elektronisk bestilling. I kan derfor kontakte It-afdelingen, og bede om en status. De bør enten have sat det op eller være i gang med det.

Hvis du er en privat jordemoder eller læge, og ikke har mulighed for at bestille elektronisk, skal du kontakte os på biokemi@ssi.dk for at få tilsendt særlige kort.

Kontakt os også ved andre problemer med at få den elektroniske bestilling til at fungere.

Behov for ekstra arbejdsgang

Vi ved, at I ikke sidder ved en computer, når prøverne bliver taget, og at den elektroniske bestilling bliver et ekstra arbejdstrin for mange af jer. Men det giver en øget sikkerhed for barnet, og for jer vil der sandsynligvis være mindre arbejde med at holde øje med, at alle svar efterfølgende er modtaget.

Det er meget vigtigt, at den elektroniske bestilling ikke forsinker selve indsendelsen af prøverne. Læs mere om muligheden for at få prøverne hurtigere ind til SSI via SSI-transport bilen på Prøvetagning og forsendelse af prøven.
 
Skulle der en dag være problemer med den elektroniske bestilling, skal I alligevel sende prøverne, således at vi stadig får dem analyseret uden forsinkelse. Det er vigtigt at I skriver på prøven at den ikke er bestilt elektronisk, og hvorfor det ikke kunne lade sig gøre.

Bestilling af PKU-kort

I skal bestille de nye kort på tlf. 3268 3111 eller ordre@ssi.dk som I plejer. Læs mere på Bestilling af PKU-kort m.m.

Når I modtager nye kort, skal I returnere alle de gamle kort til os på følgende adresse:

Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Kan man bruge de gamle PKU-kort?

Vi kan godt acceptere gamle kort efter overgangen til de nye. I skal dog så hurtigt som muligt tage de nye kort i brug, og I må aldrig udsætte prøvetagning af den grund.