Ny version af PKU-kortet

Denne gang er den største ændring sket på filterpapiret, hvor der nu er fem mindre spots, der skal udfyldes, i stedet for tre store spots. 

Det er stadig vigtigt for patientsikkerheden, at alle fem spots bliver udfyldt og gennemvædet med blod. Gennemvædning tjekkes ved at kigge på bagsiden af filterpapiret, hvor man bedre kan observere, om cirklerne er fyldt helt ud.

Den første bloddråbe tørres bort. Vent til blodet flyder af sig selv. Hvis blodet ikke flyder af sig selv, så forsøg med en yderst let massage af området omkring indstikket. Lad en stor bloddråbe dannes på hælen. Før forsigtigt centrum af de fortrykte cirkler på filterpapiret hen mod dråben, så den suges op. Det er vigtigt, at:  cirklerne fyldes helt - uden dog at flyde helt ud over de grønne cirkler - papiret er gennemblødt, også på bagsiden - der ikke påføres blod i flere lag på filterpapiret

Læs mere om korrekt og forkert prøvetagning.

Sceendump af plakaten: Eksempler på korrekt og forkert prøvetagning

Elektronisk bestilling og angivelse af fødselstidspunkt, prøvetagningstidspunkt og hospital er bibeholdt fra forrige version af PKU-kortet:

  1. Prøverne skal bestilles elektronisk, inden de sendes til Statens Serum Institut (SSI), og etiketten fra prøvetagningsblanketten (glasnummeret, PTB-nummeret) skal sættes i det markerede felt. Der er ikke længere fortrykt rekvirent på kortene, da dette automatisk kommer til at fremgå af jeres elektroniske bestilling.
  2. Fødselstidspunkt, prøvetagningstidspunkt samt hospital skal skrives på kortet.

Hertil kommer, at selve filterpapiret er limet fast på en anden måde. Det skal forhindre, at det falder af indsendelseskortet. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at bruge papirklips, tape, hæfteklammer m.m. for at få filterpapiret til at sidde fast.

NB: Hvis barnet ikke har fuldt cpr-nummer, udfyldes de fire sidste cifre ikke.

Det nye PKU-kort (forside og bagside):

Billeder af det nye PKU-kort 


Klik her for at se PKU-kortet i en større udgave (PDF)

Klik her for at se korrekt udfyldt PKU-kort (PDF)

 Udfordringer med de nye PKU-kort? - se vores spørgsmål og svar.

Hvorfor disse ændringer?

De fem mindre spots er nemmere at udfylde og gennemvæde med blod end de 3 store spots. Desuden er de også nemmere for os at håndtere i laboratoriet, når prøverne skal analyseres.

Ved at bestille elektronisk, kan vi se at en prøve er taget og er på vej, og vi vil derfor hurtigere opdage, hvis en prøve forsvinder under forsendelsen (I skal dog stadigvæk holde øje med, at I får svar tilbage fra alle prøver). Derudover bliver det lettere, at få analysesvaret ført elektronisk direkte tilbage i jeres system, sådan at I kan slippe for papirsvar. Ca. halvdelen af hospitalerne laver allerede i dag elektroniske bestillinger.

Oplysningerne om fødsels- og prøvetagningstidspunkt skal bruges til at forbedre screeningen. Det giver os mulighed for på sigt at lave referenceværdier for forskellige markører og profiler ud fra barnets præcise alder. Det er stadig vigtigt, at prøven bliver taget mellem 48-72 timer efter fødslen.

Er det nødvendigt at udfylde oplysninger på kortet, når man også gør det digitalt?

Kortet skal udfyldes med demografiske data, ligesom I altid har gjort. Det udgør en ekstra sikkerhed for, at prøver ikke bliver ombyttet. Det sikrer også at vi har information om, hvem barnet er, hvis det skulle ske, at de digitale systemer svigter.

For mange af de sygdomme, vi screener for, er det afgørende for barnet, at det kommer hurtigt i behandling. Derfor er det vigtigt, at vi undgår forsinkelser pga. manglende information på kortet. Mange hospitaler bruger fortrykte labels med information om mor og barn, og det må I fortsat gerne gøre.

Hvordan bestiller man elektronisk?

Hvis I er et af de hospitaler, der ikke i dag bestiller elektronisk, kontakter vi jeres It-afdeling for at sikre, at jeres system er sat op til elektronisk bestilling. I kan derfor kontakte It-afdelingen, og bede om en status. Afdelingen bør enten have sat det op eller være i gang med det.

Hvis du er en privat jordemoder eller læge og ikke har mulighed for at bestille elektronisk, skal du kontakte os på sikkerpost-ms@ssi.dk  for at få tilsendt særlige kort.

Kontakt os også ved andre problemer med at få den elektroniske bestilling til at fungere.

Behov for ekstra arbejdsgang

Vi ved, at I ikke sidder ved en computer, når prøverne bliver taget, og at den elektroniske bestilling bliver et ekstra arbejdstrin for mange af jer. Men det giver en øget sikkerhed for barnet, og for jer vil der sandsynligvis være mindre arbejde med at holde øje med, at alle svar efterfølgende er modtaget.

Det er meget vigtigt, at den elektroniske bestilling ikke forsinker selve indsendelsen af prøverne. Læs mere om muligheden for at få prøverne hurtigere ind til SSI via SSI-transport-bilen på Prøvetagning og forsendelse af prøven.
 
Skulle der en dag være problemer med den elektroniske bestilling, skal I alligevel sende prøverne, således at vi stadig får dem analyseret uden forsinkelse. Det er vigtigt, at I skriver på prøven at den ikke er bestilt elektronisk, og hvorfor det ikke kunne lade sig gøre.

Bestilling af PKU-kort

I skal bestille de nye kort på tlf. 3268 3111 eller ordre@ssi.dk, som I plejer. Læs mere på Bestilling af PKU-kort m.m.

Når I modtager nye kort, skal I returnere alle de gamle kort til os på følgende adresse:

Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Kan man bruge de gamle PKU-kort?

Vi kan godt acceptere gamle kort efter overgangen til de nye. I skal dog så hurtigt som muligt tage de nye kort i brug, og I må aldrig udsætte prøvetagning af den grund.